Czynności wykonywane przez JST w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej bez VAT

Dodano: 27 lipca 2020
dziecko przy laptopie
Zgodnie z dotychczasową jednolitą linią interpretacyjną organów podatkowych, czynności wykonywane przez JST w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej podlegały ustawie o VAT. Natomiast w znamienitej większości swoich rozstrzygnięć sądy administracyjne uznawały, iż JST świadcząc te usługi za odpłatnością, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie są podatnikami VAT i nie są zobowiązane do wykazywania osiąganego z tego tytułu obrotu w deklaracjach VAT.  W świetle powyższych różnic interpretacyjnych 10 czerwca br. została wydana interpretacja ogólna, która objęła swoim zakresem nie tylko zadania związane z edukacją publiczną, ale również z pomocą społeczną. Minister finansów wskazał, iż w przypadku, gdy JST wykonuje czynności podporządkowane ścisłemu reżimowi publiczno-prawnemu oraz gdy otrzymanych opłat nie można traktować jako ekwiwalentu zrealizowanych świadczeń, JST nie występuje w roli podatnika VAT, a w konsekwencji świadczenia te nie powinny być opodatkowane VAT (interpretacja ogólna nr PT1.8101.3.2019PT1.8101.3).

Testuj Portal VAT i magazyn Doradca VAT przez 14 dni BEZPŁATNIE.

To kompleksowy serwis ekspercki dla księgowych i doradców podatkowych, który oferuje:

  • Portal VAT - zmiany, komentarze, interpretacje, orzecznictwo, porady
  • Magazyn papierowy i elektroniczny
  • Indywidualne konsultacje z ekspertami
  • Codzienne newslettery
  • Materiały „na życzenie”
  • E-booki, raporty, zestawienia
  • Wzory dokumentów, kalkulatory, wskaźniki
Oferta specjalna »

Logowanie:

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła

Doradca VAT, Nr 169

Doradca VAT, Nr 169
Dostępny w wersji elektronicznej