tabletki

Czy apteka musi do sprzedawanych leków stosować GTU 09

Problem: Prowadzę PKPiR w aptece. Czy muszę stosować GTU 9 do faktur krajowych z oznaczeniem FP i bez tego oznaczenia? Czy ten kod należy stosować tylko w przypadku wywozu leku z tego wykazu poza granice Polski? Jestem już skołowany różnymi wyjaśnieniami w Internecie. Sam zadałem takie pytanie mail-em na [email protected] w sierpniu i otrzymałem poniższą odpowiedź. Czy jest poprawna? „Informujemy, że w nowym JPK_VAT z deklaracją faktury do paragonów, wystawione na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) należy wykazać w odrębnych zapisach. Wystawione do paragonów faktury ujmuje się w ewidencji w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione z oznaczeniem FP. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży i podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione. Ponadto w omawianej sprawie, w nowym JPK_VAT z deklaracją oznaczenie GTU 09 nie ma zastosowania do prowadzonej przez aptekę sprzedaży krajowej na rzecz konsumentów, ewidencjonowanej na kasie rejestrującej i dodatkowo dokumentowanej wystawianymi fakturami, z oznaczeniem FP. Nie zachodzą bowiem przesłanki do zastosowania tego oznaczenia. Oznaczenie GTU_09 ma bowiem zastosowanie do: dostawy leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu, w związku z zamiarem wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawartych w wykazie, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne”.

Nr 54 - Wydanie specjalne

Nr 54 - Wydanie specjalne
Dostępny w wersji elektronicznej